grzybica

Bibliografia

Przy opracowywaniu strony, zostały wykorzystane następujące źródła:

  1. Ginekologia, pod red. Z. Słomko, Warszawa 1997.
  2. Kaźmierczak W., Fiegler P., Węgrzyn P., Zakażenia grzybicze pochwy – diagnostyka, leczenie i zapobieganie nawrotom, „Ginekologia Praktyczna” 2004, nr 12, (5).
  3. Machalski T., Der J., Sikora J., Kandydoza pochwy u ciężarnych, „Mikologia Lekarska” 2006, nr 13 (3).
  4. Mikołajczyk K., Zimmer M., Tomiałowicz M., Fuchs T., Ocena częstości występowania grzybicy pochwy u ciężarnych na terenie Dolnego Śląska, „Mikologia Lekarska” 2006, nr 13 (3).
  5. Rex J.H., Walsh T.J., Sobel J.D., Filler S.G., Pappas P.G., Dismukes W.E., Edwards J.E., Leczenie kandydozy. Wytyczne Infectious Diseases Society of America, „Medycyna Praktyczna” 2001, nr 9.
  6. Rozbicka B., Solecka J., Dejewska J., Kochman M., Kurzatkowski W., Kandydozy pochwy, „Przegląd Menopauzalny” 2002, nr 3.
  7. Woźniakowska E., Paszkowski T., Kandydoza pochwy a poród przedwczesny, „Mikologia Lekarska” 2006, 13 (3).

Skuteczne leki stosowane w leczeniu grzybicy pochwy (bez recepty!)

leki na grzybicę